Teknisk Arkitekt - Design

OAKi AB

 

Brogatan 67

703 58 Örebro

Sweden

+46703214808

info@oaki.se

Org.nummer: 556988-8638

 

Teknisk Arkitektur - Design

En IT-arkitekt definieras av IASA International som ”Technology Strategist for the business” som kan översättas till ”teknikstrateg för verksamheten”.

 

OAKi:s infrastruktur arkitekter har till uppgift att designa och leverera värdefulla teknikstrategier. En viktig roll för en teknisk arktitekt är att kritiskt granska de beslut som tas i samband med design av en teknisk lösning. Bakom dessa beslut kan det ligga överväganden om tillgänglig kompetens, kalendertid, likviditet, långsiktig vinst, driftskostnad, trender på marknaden, tekniktrender, möjlighet till vidareutveckling, konkurrenters lösningsval med mera.

En teknisk arkitekt från OAKi, säkerställer att organisationen har rätt infrastruktur för verksamhetens behov av applikationsstöd, kommunikation, datalagring och säkerhet.

 

Låter detta intressant? Kontakta oss så berättar vi mer! Henric Ekstrand henric@oaki.se eller +46703214808.

OAKi AB Copyright © All Rights Reserved Contact : info@oaki.se